EBL & Beeldende Therapie

EBL ( Emerging Body Language) en Beeldende therapie biedt de mogelijkheid om, meestal zonder woorden, uitdrukking te geven aan dat wat je ervaart, beleeft en voelt. Je laat als het ware je handen spreken over ‘dat’ wat je van binnen ervaart. Deze gemaakte werkstukken kunnen een gevoel, een symbool of een thema uitdrukken.

Wat is het uitgangspunt?

Ik sluit aan op de mogelijkheden van uw kind en ga via eenvoudige creatieve- en focusoefeningen samen op zoek, op welke manier uw kind zich wel kan uiten. Dit kan zijn via spel, symbolisatie, beweging of soms iets anders. Dit helpt het kind om zijn zelfredzaamheid te vergroten en zijn probleemoplossend vermogen te ontdekken, te leren kennen en daardoor blijvend toe te passen in zijn eigen leven. De nadruk ligt op het doen.

Binnen dit proces focus ik op de volgende aspecten:
• Beweging: ik stimuleer het eigen initiatief en de (on)bewuste handelingen die door het werken met materiaal zichtbaar en voelbaar worden.
• Contact: hierbij gaat het over het persoonlijke (non)verbale contact met mij en het contact met het materiaal.
• Vormgeving: door met verschillende materialen te werken, ontdek je een eigen manier om uit te drukken wat je bezighoudt.
• Proces: door de bovenstaande zaken met elkaar in verbinding te brengen, ontstaat een beeldend creatief proces dat inzicht, plezier, contact en verrijking geeft.

Mijn werkwijze richt zich op de zelfredzaamheid van het kind en deze aanpak biedt het kind een blijvende mogelijkheid om ook in andere situaties het ontdekte en het geleerde toe te blijven passen.

Wat zijn werkpunten?

 • werken aan eigenheid en uitbreiden van eigen mogelijkheden
 • eigen mogelijkheden (her-)ontdekken, onmogelijkheden/grenzen leren accepteren
 • werken aan sociaal functioneren
 • leren samenwerken, nemen en geven
 • leren kijken en luisteren naar anderen, leren ontspannen
 • je eigen menig zeggen, opkomen voor jezelf

 Wat is het resultaat?

Mijn werkwijze richt zich op de zelfredzaamheid van het kind en deze aanpak biedt het kind een blijvende mogelijkheid om ook in andere situaties het ontdekte en het geleerde toe te blijven passen.

Een aantal voorbeelden van opbrengsten:

 • Kan zich op een andere manier uitdrukken in gedrag of woorden;
 • Kan contacten weer aangaan en is meer naar buiten gericht;
 • Een kind kan meer inzicht krijgen in de eigen problematiek;
 • Beter in staat zijn om de eigen mogelijkheden in te zetten;
 • Kan de eigen beperkingen ontdekken en leren aanvaarden;
 • Kan omgaan met gevoelens van boosheid en verdriet;
 • De situatie van het kind is meer verhelderd.

 Ondertussen worden tijdens Creatief therapie impliciet de volgende vaardigheden geoefend: waarnemen, concentreren, uitdrukkingsvermogen, ontspannen, ruimtelijk inzicht, motoriek, oog-hand coördinatie, aandacht richten, doorzettingsvermogen, communiceren, reflecteren, omgaan met verschillende materialen en ook plezier beleven aan creatief zijn.

Vragen?

Mocht je persoonlijke vragen of wensen op maat hebben, neem dan gerust contact met me op.

Kleurenband 625x10